7. GRAWE ENERGIJA KUP 2019 / Time Table

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time Table
Tatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
Tatami 5
Tatami 6
Tatami 7
Tatami 8
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00
20:05
20:10
 • Kadeti (20)
  Cm-K POOL A
  09:00 - 10:00 (60 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadeti (20)
  Cm-K FINALE
  10:00 - 10:10 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniori (15)
  Jm-K
  10:10 - 10:55 (45 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniori Kata - Final
  10:55 - 11:05 (10 min)
 • Kadeti i Juniori team (5)
  Jm-KT
  11:05 - 11:55 (50 min)
  KATA Ekipno
 • Seniori team (2)
  Sm-KT
  11:55 - 12:10 (15 min)
  KATA Ekipno
 • .
  12:10 - 12:15 (5 min)
 • Kadeti -63 (21)
  Cm-63 POOL A
  12:15 - 13:05 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -63 (21)
  Cm-63 FINALE
  13:05 - 13:15 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -52 (28)
  Cm-52 POOL A
  13:15 - 14:25 (70.25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -52 (28)
  Cm-52 FINALE
  14:25 - 14:35 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -57 (21)
  Cm-57 POOL A
  14:35 - 15:30 (55 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -57 (21)
  Cm-57 FINALE
  15:30 - 15:40 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -55 (7)
  Jm-55
  15:40 - 16:10 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -61 (12)
  Jm-61
  16:10 - 17:13 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -76 (16)
  Jm-76
  17:13 - 18:33 (80 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -75 (8)
  Sm-75
  18:33 - 19:28 (55 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti (20)
  Cm-K POOL B
  09:00 - 10:00 (60 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniori Kata - Pool B
  10:00 - 10:45 (45 min)
 • Kadeti team (2)
  Cm-K-T
  10:45 - 10:55 (10 min)
  KATA Ekipno
 • Seniori (12)
  Sm-K
  10:55 - 12:10 (75 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  12:10 - 12:15 (5 min)
 • Kadeti -63 (21)
  Cm-63 POOL B
  12:15 - 13:05 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -52 (28)
  Cm-52 POOL B
  13:05 - 14:15 (70 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -57 (21)
  Cm-57 POOL B
  14:15 - 15:10 (55 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -70 (16)
  Cm-70
  15:10 - 16:30 (80 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -68 (23)
  Jm-68 POOL A
  16:30 - 17:25 (55.25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -68 (23)
  Jm-68 FINALE
  17:25 - 17:35 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -67 (13)
  Sm-67
  17:35 - 19:10 (95 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori (4)
  Jm-KMT
  19:10 - 19:55 (45 min)
  KUMITE Ekipno
 • Kadetkinje (23)
  Cf-K POOL A
  09:00 - 10:05 (65 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadetkinje (23)
  Cf-K FINALE
  10:05 - 10:15 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniorke (15)
  Jf-K
  10:15 - 11:00 (45 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniorke Kata - FINALE
  11:00 - 11:10 (10 min)
 • Kadetkinje team (2)
  Cf-K-T
  11:10 - 11:20 (10 min)
  KATA Ekipno
 • Kadetkinje i Juniorke team (3)
  Jf-KT
  11:20 - 11:40 (20 min)
  KATA Ekipno
 • .
  11:40 - 11:45 (5 min)
 • Kadeti +70 (11)
  Cm+70
  11:45 - 12:40 (55 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori +76 (12)
  Jm+76
  12:40 - 13:45 (65 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (19)
  Cf+54
  13:45 - 15:21 (96 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke +59 (13)
  Jf+59
  15:21 - 16:25 (64 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -68 (23)
  Jm-68 POOL B
  16:25 - 17:20 (55 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -84 (4)
  Sm-84
  17:20 - 17:40 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori +84 (3)
  Sm+84
  17:40 - 17:55 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -61 (9)
  Sf-61
  17:55 - 18:40 (45 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori open (13)
  Sm-Open
  18:40 - 20:10 (90 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje (23)
  Cf-K POOL B
  09:00 - 10:05 (65 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniorke Kata - Pool B
  10:05 - 10:50 (45 min)
 • Seniorke (11)
  Sf-K
  10:50 - 11:55 (65 min)
  KATA Pojedinačno
 • Seniorke team (3)
  Sf-KT
  11:55 - 12:20 (25 min)
  KATA Ekipno
 • .
  12:20 - 12:25 (5 min)
 • Juniorke -59 (8)
  Jf-59
  12:25 - 12:55 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -47 (13)
  Cf-47
  12:55 - 14:00 (65 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (18)
  Cf-54
  14:00 - 15:20 (80 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -48 (4)
  Jf-48
  15:20 - 15:32 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -53 (9)
  Jf-53
  15:32 - 16:08 (36 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -55 (10)
  Sf-55
  16:08 - 17:00 (52 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -68 (5)
  Sf-68
  17:00 - 17:20 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke +68 (6)
  Sf+68
  17:20 - 17:40 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke open (6)
  Sf-Open
  17:40 - 17:50 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje (4)
  Cf-KMT
  17:50 - 18:35 (45 min)
  KUMITE Ekipno
 • Juniorke (4)
  Jf-KMT
  18:35 - 19:20 (45 min)
  KUMITE Ekipno
 • Dječaci 2012. godište (32)
  A1 POOL A
  09:00 - 09:25 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2012. godište (32)
  A1 FINALE
  09:25 - 09:35 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2011. godište (31)
  A2 POOL A
  09:35 - 10:00 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2011. godište (31)
  A2 FINALE
  10:00 - 10:10 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište (24)
  A3 POOL A
  10:10 - 10:30 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište (24)
  A3 FINALE
  10:30 - 10:40 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište (7)
  A6
  10:40 - 11:05 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2011/2012. godište ekipno (6)
  A11
  11:05 - 11:25 (20 min)
  KATA Ekipno
 • Dječaci 2009/2010. godište ekipno (6)
  A12
  11:25 - 11:50 (25 min)
  KATA Ekipno
 • Dječaci 2007/2008. godište ekipno (3)
  A13
  11:50 - 12:00 (10 min)
  KATA Ekipno
 • .
  12:00 - 12:05 (5 min)
 • Ml.učenici -26 (15)
  U10m-26
  12:05 - 12:40 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.učenice -32 (5)
  U10f-32
  12:40 - 12:50 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.učenici -30 (12)
  U10m-30
  12:50 - 13:15 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -30 (11)
  A20
  13:15 - 13:50 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -35 (15)
  A21
  13:50 - 14:40 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište -35 (7)
  A25
  14:40 - 15:05 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište -40 (8)
  A26
  15:05 - 15:35 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -40 (6)
  A35
  15:35 - 15:55 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -55 (17)
  A38 POOL A
  15:55 - 16:30 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -55 (17)
  A38 FINALE
  16:30 - 16:40 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -50 (7)
  A37
  16:40 - 17:05 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • .
  17:05 - 17:10 (5 min)
 • Kadeti (8)
  Cm-KMT
  17:10 - 19:25 (135 min)
  KUMITE Ekipno
 • Dječaci 2012. godište (32)
  A1 POOL B
  09:00 - 09:25 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2011. godište (31)
  A2 POOL B
  09:25 - 09:50 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2013. godište (6)
  7Ym-K-I
  09:50 - 10:00 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište (24)
  A3 POOL B
  10:00 - 10:20 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište (15)
  A4
  10:20 - 11:10 (50 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište (15)
  A5
  11:10 - 12:00 (50 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  12:00 - 12:05 (5 min)
 • Ml.učenici -34 (15)
  U10m-34
  12:05 - 12:40 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.učenici -38 (12)
  U10m-38
  12:40 - 13:10 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -40 (5)
  A22
  13:10 - 13:25 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -45 (5)
  A23
  13:25 - 13:40 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište +45 (6)
  A24
  13:40 - 13:50 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište -45 (4)
  A27
  13:50 - 14:00 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište -50 (4)
  A28
  14:00 - 14:10 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište +50 (7)
  A29
  14:10 - 14:25 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište -37 (4)
  A30
  14:25 - 14:35 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište -42 (9)
  A31
  14:35 - 15:00 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište +52 (16)
  A34
  15:00 - 15:45 (45 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -55 (17)
  A38 POOL B
  15:45 - 16:20 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište -47 (12)
  A32
  16:20 - 17:05 (45 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -45 (8)
  A36
  17:05 - 17:35 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2012. godište (26)
  B1 POOL A
  09:00 - 09:20 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2012. godište (26)
  B1 FINALE
  09:20 - 09:30 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište (22)
  B2 POOL A
  09:30 - 09:50 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište (22)
  B2 FINALE
  09:50 - 10:00 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište (17)
  B3 POOL A
  10:00 - 10:15 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište (17)
  B3 FINALE
  10:15 - 10:25 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište (17)
  B5 POOL A
  10:25 - 10:55 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište (17)
  B5 FINALE
  10:55 - 11:05 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište (17)
  B6 POOL A
  11:05 - 11:35 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište (17)
  B6 FINALE
  11:35 - 11:45 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište (15)
  B4
  11:45 - 12:40 (55 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  12:40 - 12:45 (5 min)
 • Ml.učenici +38 (9)
  U10m+38
  12:45 - 13:10 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište -37 (6)
  B22
  13:10 - 13:30 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište -40 (4)
  B23
  13:30 - 13:40 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -32 (4)
  B25
  13:40 - 13:50 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište -35 (2)
  B30
  13:50 - 13:55 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište -52 (11)
  A33
  13:55 - 14:40 (45 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište -45 (10)
  B32
  14:40 - 15:20 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište -50 (5)
  B33
  15:20 - 15:30 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -39 (4)
  B35
  15:30 - 15:40 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -44 (6)
  B36
  15:40 - 16:00 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -49 (8)
  B37
  16:00 - 16:30 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište +55 (14)
  A39
  16:30 - 17:20 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2012. godište (26)
  B1 POOL B
  09:00 - 09:20 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište (22)
  B2 POOL B
  09:20 - 09:40 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2013. godište (9)
  7Yf-K-I
  09:40 - 09:50 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište (17)
  B3 POOL B
  09:50 - 10:05 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište (17)
  B5 POOL B
  10:05 - 10:35 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište (17)
  B6 POOL B
  10:35 - 11:05 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2011/2012. godište ekipno (6)
  B11
  11:05 - 11:25 (20 min)
  KATA Ekipno
 • Djevojčice 2009/2010. godište ekipno (6)
  B12
  11:25 - 11:40 (15 min)
  KATA Ekipno
 • Djevojčice 2007/2008. godište ekipno (5)
  B13
  11:40 - 12:05 (25 min)
  KATA Ekipno
 • .
  12:05 - 12:10 (5 min)
 • Ml.učenice -28 (9)
  U10f-28
  12:10 - 12:35 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.učenice -36 (5)
  U10f-36
  12:35 - 12:45 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.učenice +36 (4)
  U10f+36
  12:45 - 12:53 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište -30 (3)
  B20
  12:53 - 13:00 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište -34 (8)
  B21
  13:00 - 13:25 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište +40 (6)
  B24
  13:25 - 13:45 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -36 (1)
  B26
  13:45 - 13:50 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -40 (8)
  B27
  13:50 - 14:15 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -44 (7)
  B28
  14:15 - 14:40 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište -40 (6)
  B31
  14:40 - 14:55 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište +44 (8)
  B29
  14:55 - 15:20 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište +50 (13)
  B34
  15:20 - 16:10 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -54 (8)
  B38
  16:10 - 16:40 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište +54 (10)
  B39
  16:40 - 17:20 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno