24. MEĐIMURJE OPEN 2020 / Time Table

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja
Tatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
Tatami 5
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
 • Natjecatelji s invaliditetom Intelektualne poteškoće (1)
  U16-MHm-K
  09:00 - 09:04 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište (3)
  14Ym-K
  09:04 - 09:10 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2013. godište 9-7 kyu (4)
  7Ym-KB
  09:10 - 09:13 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2012. godište 9-7 kyu (3)
  8Ym-KB
  09:13 - 09:16 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2011. godište (2)
  9Ym-K
  09:16 - 09:19 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište 9-6 kyu (2)
  10Ym-KB
  09:19 - 09:22 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište (4)
  10Ym-K
  09:22 - 09:30 (8 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište 9-6 kyu (3)
  11Ym-KB
  09:30 - 09:33 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište (4)
  11Ym-K
  09:33 - 09:41 (8 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište 9-5 kyu (1)
  12Ym-KB
  09:41 - 09:44 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište 9-5 kyu (2)
  13Ym-KB
  09:44 - 09:47 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište 9-5 kyu (1)
  14Ym-KB
  09:47 - 09:50 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Pauza
  09:50 - 10:20 (30 min)
 • Kadeti (11)
  Cm-K
  10:20 - 11:15 (55 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniori (6)
  Jm-K
  11:15 - 11:40 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Pauza
  11:40 - 12:10 (30 min)
 • Dječaci 2012. godište -24 (2)
  8Ym-24
  12:10 - 12:13 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2012. godište -32 (4)
  8Ym-32
  12:13 - 12:17 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2011. godište -34 (3)
  9Ym-34
  12:17 - 12:21 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -35 (3)
  10Ym-35
  12:21 - 12:26 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -40 (3)
  10Ym-40
  12:26 - 12:30 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište -35 (6)
  11Ym-35
  12:30 - 12:40 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  12:40 - 13:10 (30 min)
 • Dječaci 2008. godište -37 (5)
  12Ym-37
  13:10 - 13:25 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište -47 (3)
  12Ym-47
  13:25 - 13:30 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište +52 (8)
  12Ym+52
  13:30 - 13:52 (22 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -45 (4)
  13Ym-45
  13:52 - 14:00 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište +55 (4)
  13Ym+55
  14:00 - 14:08 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  14:08 - 14:35 (27 min)
 • Dječaci 2006. godište -48 (5)
  14Ym-48
  14:35 - 14:53 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište -57 (2)
  14Ym-57
  14:53 - 14:57 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište -63 (2)
  14Ym-63
  14:57 - 15:01 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -57 (7)
  Cm-57
  15:01 - 15:26 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -70 (4)
  Cm-70
  15:26 - 15:34 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -63 (6)
  Cm-63
  15:34 - 16:02 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  16:02 - 16:30 (28 min)
 • Juniori -61 (7)
  Jm-61
  16:30 - 17:00 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -76 (11)
  Jm-76
  17:00 - 18:03 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -75 (4)
  U21m-75
  18:03 - 18:21 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište (5)
  12Ym-K
  09:00 - 09:20 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište (7)
  13Ym-K
  09:20 - 09:50 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • Pauza
  09:50 - 10:20 (30 min)
 • Seniori (5)
  Sm-K
  10:32 - 10:52 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Veterani 35+ (4)
  Vm-K
  10:52 - 11:02 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniorke (5)
  Jf-K
  11:02 - 11:22 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Ml.seniorke (3)
  U21f-K
  11:22 - 11:30 (8 min)
  KATA Pojedinačno
 • Seniorke (3)
  Sf-K
  11:30 - 11:38 (8 min)
  KATA Pojedinačno
 • Pauza
  11:38 - 12:10 (32 min)
 • Dječaci 2011. godište +38 (3)
  9Ym+38
  12:10 - 12:14 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -30 (5)
  10Ym-30
  12:14 - 12:24 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -45 (7)
  10Ym-45
  12:24 - 12:38 (14 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  12:38 - 13:10 (32 min)
 • Dječaci 2008. godište -52 (3)
  12Ym-52
  13:10 - 13:18 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište -42 (7)
  12Ym-42
  13:18 - 13:42 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -40 (4)
  13Ym-40
  13:42 - 13:50 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -50 (5)
  13Ym-50
  13:50 - 14:05 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  14:05 - 14:35 (30 min)
 • Dječaci 2006. godište -52 (4)
  14ym-52
  14:35 - 14:45 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište +63 (4)
  14Ym+63
  14:45 - 14:53 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -52 (7)
  Cm-52
  14:53 - 15:23 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti +70 (9)
  Cm+70
  15:23 - 16:03 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  16:03 - 16:30 (27 min)
 • Juniori +76 (9)
  Jm+76
  16:30 - 17:20 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -84 (3)
  U21m-84
  17:20 - 17:32 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori +84 (5)
  U21m+84
  17:32 - 18:02 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -67 (2)
  Sm-67
  18:02 - 18:08 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori +84 (2)
  Sm+84
  18:08 - 18:14 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -84 (2)
  Sm-84
  18:14 - 18:20 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2013. godište 9-7 kyu (2)
  7Yf-KB
  09:00 - 09:03 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2013. godište (2)
  7Yf-K
  09:03 - 09:06 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2012. godište 9-7 kyu (3)
  8Yf-KB
  09:06 - 09:09 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2012. godište (3)
  8Yf-K
  09:09 - 09:15 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište 9-7 kyu (4)
  9Yf-KB
  09:15 - 09:20 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište (1)
  9Yf-K
  09:20 - 09:23 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište (3)
  10Yf-K
  09:23 - 09:28 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište 9-6 kyu (3)
  11Yf-KB
  09:28 - 09:31 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište (2)
  11Yf-K
  09:31 - 09:34 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište 9-5 kyu (2)
  12Yf-KB
  09:34 - 09:37 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište 9-5 kyu (1)
  13Yf-KB
  09:37 - 09:40 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2010/11. godište ekipno (2)
  9-10f-KT
  09:40 - 09:44 (4 min)
  KATA Ekipno
 • Dječaci 2010/11. godište ekipno (3)
  9-10m-KT
  09:44 - 09:50 (6 min)
  KATA Ekipno
 • Pauza
  09:50 - 10:20 (30 min)
 • Kadetkinje (10)
  Cf-K
  10:20 - 11:15 (55 min)
  KATA Pojedinačno
 • Seniori team (2)
  Sm-KT
  11:15 - 11:30 (15 min)
  KATA Ekipno
 • Veterani 35+ team (2)
  Vm-KT
  11:30 - 11:37 (7 min)
  KATA Ekipno
 • Pauza
  11:37 - 12:10 (33 min)
 • Dječaci 2012. godište -28 (3)
  8Ym-28
  12:10 - 12:14 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2012. godište -30 (3)
  8Yf-30
  12:14 - 12:18 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište +36 (3)
  9Yf+36
  12:18 - 12:23 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -40 (2)
  11Yf-40
  12:23 - 12:26 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište +40 (4)
  10Yf+40
  12:26 - 12:34 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište -40 (4)
  11Ym-40
  12:34 - 12:40 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  12:40 - 13:10 (30 min)
 • Djevojčice 2008. godište -35 (3)
  12Yf-35
  13:10 - 13:16 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište -45 (5)
  12Yf-45
  13:16 - 13:28 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -44 (5)
  13Yf-44
  13:28 - 13:40 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -55 (8)
  13Ym-55
  13:40 - 14:05 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  14:05 - 14:35 (30 min)
 • Djevojčice 2006. godište +54 (6)
  14Yf+54
  14:35 - 15:00 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (14)
  Cf+54
  15:00 - 16:05 (65 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  16:05 - 16:30 (25 min)
 • Juniori -55 (4)
  Jm-55
  16:30 - 16:42 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -68 (7)
  Jm-68
  16:42 - 17:12 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -53 (4)
  Jf-53
  17:12 - 17:32 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -60 (3)
  U21m-60
  17:32 - 17:44 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -67 (5)
  U21m-67
  17:44 - 18:14 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište (4)
  12Yf-K
  09:00 - 09:12 (12 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište (5)
  13Yf-K
  09:12 - 09:30 (18 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2006. godište (5)
  14Yf-K
  09:30 - 09:50 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Pauza
  09:50 - 10:20 (30 min)
 • Ml.seniorke -50 (3)
  U21f-50
  10:20 - 10:28 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -55 (3)
  U21f-55
  10:28 - 10:36 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -61 (5)
  U21f-61
  10:36 - 10:56 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -68 (3)
  U21f-68
  10:56 - 11:04 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke +68 (3)
  U21f+68
  11:04 - 11:12 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -50 (2)
  Sf-50
  11:12 - 11:16 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -55 (3)
  Sf-55
  11:16 - 11:24 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke +68 (4)
  Sf+68
  11:24 - 11:36 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  11:36 - 12:10 (34 min)
 • Djevojčice 2011. godište -32 (3)
  9Yf-32
  12:10 - 12:14 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište -34 (4)
  10Yf-34
  12:14 - 12:18 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -36 (4)
  11Yf-36
  12:18 - 12:24 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -44 (3)
  11Yf-44
  12:24 - 12:28 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište +44 (4)
  11Yf+44
  12:28 - 12:34 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište -45 (4)
  11Ym-45
  12:34 - 12:40 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  12:40 - 13:10 (30 min)
 • Djevojčice 2008. godište -40 (4)
  12Yf-40
  13:10 - 13:18 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište -50 (4)
  12Yf-50
  13:18 - 13:26 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište +50 (2)
  12Yf+50
  13:26 - 13:29 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -49 (3)
  13Yf-49
  13:29 - 13:36 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -54 (3)
  13Yf-54
  13:36 - 13:43 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište +54 (7)
  13Yf+54
  13:43 - 14:07 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  14:07 - 14:35 (28 min)
 • Djevojčice 2006. godište -42 (2)
  14Yf-42
  14:35 - 14:39 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2006. godište -47 (4)
  14Yf-47
  14:39 - 14:51 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2006. godište -54 (2)
  14Yf-54
  14:51 - 14:55 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -47 (8)
  Cf-47
  14:55 - 15:35 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (8)
  Cf-54
  15:35 - 16:05 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Pauza
  16:05 - 16:30 (25 min)
 • Juniorke -48 (2)
  Jf-48
  16:30 - 16:34 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -59 (8)
  Jf-59
  16:34 - 17:14 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke +59 (11)
  Jf+59
  17:14 - 18:10 (56 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -60 (2)
  Sm-60
  18:10 - 18:16 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno