25. MEĐIMURJE OPEN CROATIA 2021 / Time Table

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja
Tatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
Tatami 5
Tatami 6
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
 • Otvorenje - Opening ceremony
  09:00 - 09:30 (30 min)
 • Para Karate - Seniorke Intelektualne teškoće - K21 (1)
  F/3-K21
  09:30 - 09:38 (8 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 6 godina 9-7 kyu (1)
  6Yf-KB
  09:38 - 09:44 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 7 godina A (2)
  7f-K
  09:44 - 09:50 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 8 godina B (9-7 kyu) (5)
  8f-KB
  09:50 - 10:00 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 8 godina A (1)
  8f-K
  10:00 - 10:07 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 9 godina B (9-7 kyu) (5)
  9f-KB
  10:07 - 10:14 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 9 godina A (3)
  9f-K
  10:14 - 10:21 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 10 godina B (9-6 kyu) (7)
  10f-KB
  10:21 - 10:36 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 11 godina B (9-6 kyu) (5)
  11f-KB
  10:36 - 10:43 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 13 godina B (9-5 kyu) (2)
  13f-KB
  10:43 - 10:49 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 9-10 godina ekipno (1)
  9-10f-KT
  10:49 - 10:55 (6 min)
  KATA Ekipno
 • Djevojčice 11-12 godina ekipno (1)
  11-12f-KT
  10:55 - 11:01 (6 min)
  KATA Ekipno
 • Djevojčice 13-14 godina ekipno (3)
  13-14f-KT
  11:01 - 11:16 (15 min)
  KATA Ekipno
 • .
  11:16 - 11:21 (5 min)
 • Djevojčice 7 godina -25 (1)
  7Yf-25
  11:21 - 11:24 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 8 godina -32 (3)
  8Yf-32
  11:24 - 11:31 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14 godina +61 (6)
  14Yf+61
  11:31 - 11:51 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 9 godina +37 (2)
  9Yf+37
  11:51 - 11:54 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 10 godina -30 (5)
  10Yf-30
  11:54 - 12:06 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11 godina -32 (4)
  11Yf-32
  12:06 - 12:16 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12 godina -40 (7)
  12Yf-40
  12:16 - 12:41 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12 godina -37 (3)
  12Yf-37
  12:41 - 12:48 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14 godina -49 (4)
  14Yf-49
  12:48 - 12:58 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13 godina -41 (3)
  13Yf-41
  12:58 - 13:06 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14 godina -43 (3)
  14Yf-43
  13:06 - 13:13 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13 godina -50 (3)
  13Yf-50
  13:13 - 13:25 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14 godina -65 (4)
  14Ym-65
  13:25 - 13:35 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • .
  13:35 - 13:40 (5 min)
 • Kadetkinje -54 (20)
  Cf-54 POOL A
  13:40 - 14:30 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (20)
  Cf-54 FINALE
  14:30 - 14:38 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (17)
  Cf+54 POOL A
  14:38 - 15:20 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -59 (14)
  Jf-59
  15:20 - 16:28 (68 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -68 (4)
  U21f-68
  16:28 - 16:40 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -55 (6)
  U21f-55
  16:40 - 17:08 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -55 (11)
  Sf-55
  17:08 - 18:04 (56 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Otvorenje - Opening ceremony
  09:00 - 09:30 (30 min)
 • Djevojčice 10 godina A (5)
  10f-K
  09:30 - 09:42 (12 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 11 godina A (6)
  11f-K
  09:42 - 10:10 (28 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 12 godina B (9-5 kyu) (3)
  12f-KB
  10:10 - 10:17 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 12 godina A (7)
  12f-K
  10:17 - 11:07 (50 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  11:07 - 11:12 (5 min)
 • Djevojčice 9 godina -28 (4)
  9Yf-28
  11:12 - 11:20 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 9 godina -31 (4)
  9Yf-31
  11:20 - 11:28 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11 godina -36 (2)
  11Yf-36
  11:28 - 11:34 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11 godina +48 (5)
  11Yf+48
  11:34 - 11:54 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13 godina -44 (2)
  13Yf-44
  11:54 - 11:59 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14 godina -55 (2)
  14Yf-55
  11:59 - 12:04 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 10 godina -39 (2)
  10Yf-39
  12:04 - 12:09 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11 godina -39 (4)
  11Yf-39
  12:09 - 12:22 (13 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12 godina -46 (5)
  12Yf-46
  12:22 - 12:39 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13 godina -47 (7)
  13Yf-47
  12:39 - 13:05 (26 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14 godina -62 (5)
  14Ym-62
  13:05 - 13:25 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11 godina -48 (4)
  11Yf-48
  13:25 - 13:35 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • .
  13:35 - 13:40 (5 min)
 • Kadetkinje -54 (20)
  Cf-54 POOL B
  13:40 - 14:30 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (17)
  Cf+54 POOL B
  14:30 - 15:12 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (17)
  Cf+54 FINALE
  15:12 - 15:20 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke +59 (11)
  Jf+59
  15:20 - 16:12 (52 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -53 (5)
  Jf-53
  16:12 - 16:32 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -50 (2)
  U21f-50
  16:32 - 16:36 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke +68 (8)
  U21f+68
  16:36 - 17:04 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -61 (5)
  U21f-61
  17:04 - 17:24 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke +68 (8)
  Sf+68
  17:24 - 18:00 (36 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Otvorenje - Opening ceremony
  09:00 - 09:30 (30 min)
 • Djevojčice 13 godina A (6)
  13f-K
  09:30 - 10:10 (40 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 14 godina A (3)
  14f-K
  10:10 - 10:20 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadetkinje (8)
  Cf-K
  10:20 - 11:05 (45 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  11:05 - 11:10 (5 min)
 • Djevojčice 10 godina -42 (3)
  10Yf-42
  11:10 - 11:15 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11 godina -42 (3)
  11Yf-42
  11:15 - 11:22 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12 godina +52 (3)
  12Yf+52
  11:22 - 11:26 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12 godina -49 (3)
  12Yf-49
  11:26 - 11:33 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13 godina +56 (7)
  13Yf+56
  11:33 - 12:03 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 10 godina +42 (4)
  10Yf+42
  12:03 - 12:11 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11 godina -45 (3)
  11Yf-45
  12:11 - 12:19 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13 godina -53 (6)
  13Yf-53
  12:19 - 12:44 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14 godina -52 (4)
  14Yf-52
  12:44 - 12:56 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14 godina -56 (4)
  14Ym-56
  12:56 - 13:08 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • .
  13:08 - 13:13 (5 min)
 • Kadetkinje -47 (7)
  Cf-47
  13:13 - 13:48 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -63 (12)
  Cm-63
  13:48 - 14:53 (65 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -48 (8)
  Jf-48
  14:53 - 15:33 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -68 (13)
  Jm-68
  15:33 - 16:36 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Otvorenje - Opening ceremony
  09:00 - 09:30 (30 min)
 • Juniorke (6)
  Jf-K
  09:30 - 10:10 (40 min)
  KATA Pojedinačno
 • Ml.seniori (4)
  U21m-K
  10:10 - 10:25 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadeti (5)
  Cm-K
  10:25 - 10:50 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniori (4)
  Jm-K
  10:50 - 11:05 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  11:05 - 11:10 (5 min)
 • Dječaci 8 godina -27 (6)
  8Ym-27
  11:10 - 11:30 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 9 godina -28 (5)
  9Ym-28
  11:30 - 11:45 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10 godina -29 (3)
  10Ym-29
  11:45 - 11:53 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11 godina -38 (6)
  11Ym-38
  11:53 - 12:05 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12 godina -37 (7)
  12Ym-37
  12:05 - 12:35 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11 godina -35 (5)
  11Ym-35
  12:35 - 12:52 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13 godina -40 (7)
  13Ym-40
  12:52 - 13:22 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14 godina +65 (5)
  14Ym+65
  13:22 - 13:40 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • .
  13:40 - 13:45 (5 min)
 • Kadeti -57 (11)
  Cm-57
  13:45 - 14:30 (45 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -70 (11)
  Cm-70
  14:30 - 15:30 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -76 (9)
  Jm-76
  15:30 - 16:14 (44 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -75 (8)
  U21m-75
  16:14 - 17:08 (54 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -60 (7)
  Sm-60
  17:08 - 17:56 (48 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Otvorenje - Opening ceremony
  09:00 - 09:30 (30 min)
 • Dječaci 7 godina B (9-7 kyu) (1)
  7m-KB
  09:30 - 09:35 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 8 godina B (9-7 kyu) (4)
  8m-KB
  09:35 - 09:40 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 8 godina A (2)
  8m-K
  09:40 - 09:45 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 9 godina B (9-7 kyu) (2)
  9m-KB
  09:45 - 09:50 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 9 godina A (4)
  9m-K
  09:50 - 09:58 (8 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 10 godina B (9-6 kyu) (4)
  10m-KB
  09:58 - 10:04 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 10 godina A (1)
  10m-K
  10:04 - 10:08 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 11 godina B (9-6 kyu) (4)
  11m-KB
  10:08 - 10:14 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 11 godina A (3)
  11m-K
  10:14 - 10:20 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 12 godina B (9-5 kyu) (2)
  12m-KB
  10:20 - 10:25 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 12 godina A (4)
  12m-K
  10:25 - 10:40 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 13 godina B (9-5 kyu) (1)
  13m-KB
  10:40 - 10:45 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Seniori (5)
  Sm-K
  10:45 - 11:10 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  11:10 - 11:15 (5 min)
 • Dječaci 8 godina -30 (4)
  8Ym-30
  11:15 - 11:22 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 9 godina -31 (4)
  9Ym-31
  11:22 - 11:29 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11 godina -41 (6)
  11Ym-41
  11:29 - 11:54 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12 godina -40 (3)
  12Ym-40
  11:54 - 12:01 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12 godina -43 (7)
  12Ym-43
  12:01 - 12:26 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 9 godina -37 (3)
  9Ym-37
  12:26 - 12:33 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10 godina -38 (6)
  10Ym-38
  12:33 - 12:48 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10 godina -41 (4)
  10Ym-41
  12:48 - 12:55 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12 godina -46 (5)
  12Ym-46
  12:55 - 13:12 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13 godina -46 (7)
  13Ym-46
  13:12 - 13:40 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14 godina -47 (6)
  14Ym-47
  13:40 - 14:05 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14 godina -50 (4)
  14Ym-50
  14:05 - 14:17 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • .
  14:17 - 14:22 (5 min)
 • Kadeti -52 (8)
  Cm-52
  14:22 - 14:58 (36 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -55 (7)
  Jm-55
  14:58 - 15:26 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -61 (17)
  Jm-61 POOL A
  15:26 - 16:08 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -61 (17)
  Jm-61 FINALE
  16:08 - 16:16 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -60 (6)
  U21m-60
  16:16 - 16:46 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori +84 (4)
  U21m+84
  16:46 - 16:58 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori +84 (4)
  Sm+84
  16:58 - 17:16 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -68 (6)
  Sf-68
  17:16 - 17:44 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Otvorenje - Opening ceremony
  09:00 - 09:30 (30 min)
 • Veterani 35+ (7)
  Vm-K
  09:30 - 10:10 (40 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 9-10 godina ekipno (2)
  9-10m-KT
  10:10 - 10:17 (7 min)
  KATA Ekipno
 • Seniori team (2)
  Sm-KT
  10:17 - 10:32 (15 min)
  KATA Ekipno
 • Veterani 35+ team (1)
  Vm-KT
  10:32 - 10:39 (7 min)
  KATA Ekipno
 • Dječaci 13 godina A (4)
  13m-K
  10:39 - 10:54 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 14 godina A (1)
  14m-K
  10:54 - 11:00 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  11:00 - 11:05 (5 min)
 • Dječaci 7 godina +32 (1)
  7Ym+32
  11:05 - 11:08 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 8 godina +36 (2)
  8Ym+36
  11:08 - 11:11 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11 godina -44 (8)
  11Ym-44
  11:11 - 11:42 (31 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11 godina +53 (3)
  11Ym+53
  11:42 - 11:49 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12 godina +55 (4)
  12Ym+55
  11:49 - 11:59 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13 godina -58 (6)
  13Ym-58
  11:59 - 12:23 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 9 godina +37 (5)
  9Ym+37
  12:23 - 12:35 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10 godina +44 (4)
  10Ym+44
  12:35 - 12:42 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11 godina -50 (6)
  11Ym-50
  12:42 - 13:02 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12 godina -49 (7)
  12Ym-49
  13:02 - 13:27 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12 godina -55 (4)
  12Ym-55
  13:27 - 13:34 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13 godina -52 (3)
  13Ym-52
  13:34 - 13:41 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13 godina -55 (3)
  13Ym-55
  13:41 - 13:48 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13 godina +58 (8)
  13Ym+58
  13:48 - 14:19 (31 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • .
  14:19 - 14:24 (5 min)
 • Kadeti +70 (12)
  Cm+70
  14:24 - 15:27 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -61 (17)
  Jm-61 POOL B
  15:27 - 16:09 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori +76 (9)
  Jm+76
  16:09 - 16:53 (44 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -84 (5)
  U21m-84
  16:53 - 17:11 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -67 (6)
  U21m-67
  17:11 - 17:53 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -67 (3)
  Sm-67
  17:53 - 18:00 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno