16. KUP SV.NIKOLE / Time Table

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time Table
Tatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
 • Dječaci 6g (2015) 9-7 kyu (3)
  6Ym-KB
  10:00 - 10:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 7g (2014) 9-7 kyu (6)
  7Ym-KB
  10:05 - 10:15 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 8g (2013) 9-7 kyu (4)
  8Ym-KB
  10:15 - 10:20 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 9g (2012) 9-7 kyu (5)
  9Ym-KB
  10:20 - 10:30 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 11g (2010) 9-6 kyu (6)
  11Ym-KB
  10:30 - 10:40 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 10g (2011) 9-6 kyu (7)
  10Ym-KB
  10:40 - 10:55 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 12g (2009) 9-5 kyu (4)
  12Ym-KB
  10:55 - 11:00 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 13g (2008) 9-5 kyu (2)
  13Ym-KB
  11:00 - 11:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 14g (2007) (5)
  14Ym-K
  11:05 - 11:27 (22 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadeti (4)
  Cm-K
  11:27 - 11:40 (13 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniori (1)
  Jm-K
  11:40 - 11:45 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 12-13g (2008/2009) team (2)
  12-13m-KT
  11:45 - 11:50 (5 min)
  KATA Ekipno
 • Djevojčice 6-7g (2014/2015) team (2)
  6-7f-KT
  11:50 - 11:55 (5 min)
  KATA Ekipno
 • Djevojčice 8-9g (2012/2013) team (3)
  8-9f-KT
  11:55 - 12:05 (10 min)
  KATA Ekipno
 • Djevojčice 10-11g (2010/2011) team (3)
  10-11f-KT
  12:05 - 12:15 (10 min)
  KATA Ekipno
 • Otvorenje natjecanja sa Sv.Nikolom
  12:15 - 12:35 (20 min)
 • Pauza
  12:35 - 12:55 (20 min)
 • Dječaci 8g (2013) -24 (1)
  8Ym-24
  12:55 - 12:58 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 8g (2013) -27 (2)
  8Ym-27
  12:58 - 13:01 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 8g (2013) -30 (2)
  8Ym-30
  13:01 - 13:04 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 8g (2013) -33 (1)
  8Ym-33
  13:04 - 13:07 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 9g (2012) -34 (2)
  9Ym-34
  13:10 - 13:13 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10g (2011) -29 (1)
  10Ym-29
  13:13 - 13:16 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10g (2011) -35 (2)
  10Ym-35
  13:16 - 13:19 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10g (2011) -41 (4)
  10Ym-41
  13:19 - 13:24 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10g (2011) +44 (3)
  10Ym+44
  13:24 - 13:29 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11g (2010) -38 (7)
  11Ym-38
  13:29 - 13:57 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11g (2010) -44 (5)
  11Ym-44
  13:57 - 14:07 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11g (2010) -50 (5)
  11Ym-50
  14:07 - 14:17 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12g (2009) -37 (4)
  12Ym-37
  14:17 - 14:27 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12g (2009) -43 (4)
  12Ym-43
  14:27 - 14:34 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12g (2009) -49 (8)
  12Ym-49
  14:34 - 15:05 (31 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13g (2008) -40 (3)
  13Ym-40
  15:05 - 15:08 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13g (2008) -43 (2)
  13Ym-43
  15:08 - 15:11 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13g (2008) -49 (5)
  13Ym-49
  15:11 - 15:28 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14g (2007) -47 (2)
  14Ym-47
  15:28 - 15:31 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14g (2007) -50 (2)
  14Ym-50
  15:31 - 15:34 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14g (2007) -59 (2)
  14Ym-59
  15:34 - 15:37 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13g (2008) +56 (4)
  13Yf+56
  15:37 - 15:47 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -52 (3)
  Cm-52
  15:47 - 15:55 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -63 (6)
  Cm-63
  15:55 - 16:15 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti +70 (5)
  Cm+70
  16:15 - 16:35 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14g (2007) +61 (6)
  14Yf+61
  16:35 - 16:52 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -61 (1)
  Jm-61
  16:52 - 16:55 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -68 (1)
  Jm-68
  16:55 - 16:58 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori +76 (2)
  Jm+76
  16:58 - 17:02 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -53 (2)
  Jf-53
  17:02 - 17:06 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -59 (1)
  Jf-59
  17:06 - 17:09 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 8g (2013) (2)
  8Ym-K
  10:00 - 10:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 9g (2012) (5)
  9Ym-K
  10:05 - 10:20 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 10g (2011) (6)
  10Ym-K
  10:20 - 10:40 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 11g (2010) (7)
  11Ym-K
  10:40 - 11:05 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 12g (2009) (6)
  12Ym-K
  11:05 - 11:40 (35 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 13g (2008) (6)
  13Ym-K
  11:40 - 12:15 (35 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje natjecanja sa Sv.Nikolom
  12:15 - 12:35 (20 min)
 • Pauza
  12:35 - 12:55 (20 min)
 • Dječaci 7g (2014) +32 (2)
  7Ym+32
  12:55 - 12:58 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 8g (2013) -36 (3)
  8Ym-36
  12:58 - 13:03 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 8g (2013) +36 (3)
  8Ym+36
  13:03 - 13:08 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 9g (2012) -31 (3)
  9Ym-31
  13:08 - 13:13 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10g (2011) -32 (3)
  10Ym-32
  13:13 - 13:18 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10g (2011) -38 (2)
  10Ym-38
  13:18 - 13:21 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 10g (2011) -44 (3)
  10Ym-44
  13:21 - 13:24 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11g (2010) -35 (7)
  11Ym-35
  13:24 - 13:52 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11g (2010) -41 (4)
  11Ym-41
  13:52 - 14:02 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11g (2010) -47 (4)
  11Ym-47
  14:02 - 14:12 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 11g (2010) +53 (5)
  11Ym+53
  14:12 - 14:29 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12g (2009) -40 (2)
  12Ym-40
  14:29 - 14:32 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12g (2009) -46 (1)
  12Ym-46
  14:32 - 14:35 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12g (2009) -52 (3)
  12Ym-52
  14:35 - 14:42 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12g (2009) -55 (2)
  12Ym-55
  14:42 - 14:45 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 12g (2009) +55 (7)
  12Ym+55
  14:45 - 15:13 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13g (2008) -52 (1)
  13Ym-52
  15:13 - 15:16 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13g (2008) -58 (5)
  13Ym-58
  15:16 - 15:26 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 13g (2008) +58 (13)
  13Ym+58
  15:26 - 16:18 (52 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14g (2007) -62 (8)
  14Ym-62
  16:18 - 16:42 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 14g (2007) +65 (6)
  14Ym+65
  16:42 - 17:06 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke +59 (3)
  Jf+59
  17:06 - 17:10 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 7g (2014) 9-7 kyu (7)
  7Yf-KB
  10:00 - 10:15 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 8g (2013) 9-7 kyu (9)
  8Yf-KB
  10:15 - 10:35 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 9g (2012) 9-7 kyu (4)
  9Yf-KB
  10:35 - 10:40 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 9g (2012) (3)
  9Yf-K
  10:40 - 10:45 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 10g (2011) 9-6 kyu (8)
  10Yf-KB
  10:45 - 11:00 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 10g (2011) (5)
  10Yf-K
  11:00 - 11:15 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 11g (2010) 9-6 kyu (6)
  11Yf-KB
  11:15 - 11:25 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 14g (2007) (7)
  14Yf-K
  11:25 - 12:00 (35 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 12g (2009) 9-5 kyu (5)
  12Yf-KB
  12:00 - 12:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 13g (2008) 9-5 kyu (4)
  13Yf-KB
  12:05 - 12:10 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniorke (1)
  Jf-K
  12:10 - 12:15 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje natjecanja sa Sv.Nikolom
  12:15 - 12:35 (20 min)
 • Kadetkinje (4)
  Cf-K
  12:35 - 12:55 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Pauza
  12:55 - 13:15 (20 min)
 • Djevojčice 7g (2014) -25 (1)
  7Yf-25
  13:15 - 13:18 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 7g (2014) -28 (3)
  7Yf-28
  13:18 - 13:21 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 8g (2013) -29 (1)
  8Yf-29
  13:21 - 13:24 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 8g (2013) -35 (3)
  8Yf-35
  13:24 - 13:27 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 9g (2012) -34 (3)
  9Yf-34
  13:27 - 13:33 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 9g (2012) +37 (4)
  9Yf+37
  13:33 - 13:40 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 10g (2011) -33 (3)
  10Yf-33
  13:40 - 13:45 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 10g (2011) -36 (3)
  10Yf-36
  13:45 - 13:50 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 10g (2011) -39 (4)
  10Yf-39
  13:50 - 13:55 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 10g (2011) +42 (2)
  10Yf+42
  13:55 - 13:58 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11g (2010) -36 (5)
  11Yf-36
  13:58 - 14:08 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11g (2010) -39 (4)
  11Yf-39
  14:08 - 14:18 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11g (2010) -42 (4)
  11Yf-42
  14:18 - 14:28 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11g (2010) -48 (2)
  11Yf-48
  14:28 - 14:31 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12g (2009) -37 (2)
  12Yf-37
  14:31 - 14:34 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12g (2009) -40 (1)
  12Yf-40
  14:34 - 14:37 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12g (2009) -43 (8)
  12Yf-43
  14:37 - 15:05 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13g (2008) -41 (1)
  13Yf-41
  15:05 - 15:08 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13g (2008) -44 (2)
  13Yf-44
  15:08 - 15:11 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13g (2008) -53 (3)
  13Yf-53
  15:11 - 15:18 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13g (2008) -56 (5)
  13Yf-56
  15:18 - 15:35 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13g (2008) -47 (2)
  13Yf-47
  15:35 - 15:38 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14g (2007) -46 (2)
  14Yf-46
  15:38 - 15:41 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14g (2007) -49 (4)
  14Yf-49
  15:41 - 15:51 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14g (2007) -55 (4)
  14Yf-55
  15:51 - 16:01 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (13)
  Cf-54
  16:29 - 17:24 (55 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 6g (2015) 9-7 kyu (4)
  6Yf-KB
  10:00 - 10:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 8g (2013) (2)
  8Yf-K
  10:05 - 10:10 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 13g (2008) (10)
  13Yf-K
  10:10 - 11:15 (65 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 12g (2009) (9)
  12Yf-K
  11:15 - 12:10 (55 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 12-13g (2008/2009) team (2)
  12-13f-KT
  12:10 - 12:15 (5 min)
  KATA Ekipno
 • Otvorenje natjecanja sa Sv.Nikolom
  12:15 - 12:35 (20 min)
 • Djevojčice 11g (2010) (9)
  11Yf-K
  12:35 - 13:10 (35 min)
  KATA Pojedinačno
 • Pauza
  13:10 - 13:30 (20 min)
 • Djevojčice 7g (2014) +31 (1)
  7Yf+31
  13:30 - 13:33 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 8g (2013) -32 (5)
  8Yf-32
  13:33 - 13:36 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 9g (2012) -28 (4)
  9Yf-28
  13:36 - 13:43 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 9g (2012) -37 (2)
  9Yf-37
  13:43 - 13:46 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 10g (2011) -30 (4)
  10Yf-30
  13:46 - 13:53 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 10g (2011) -42 (1)
  10Yf-42
  13:53 - 13:56 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11g (2010) -32 (1)
  11Yf-32
  13:56 - 13:59 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11g (2010) -45 (3)
  11Yf-45
  13:59 - 14:06 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 11g (2010) +48 (6)
  11Yf+48
  14:06 - 14:30 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12g (2009) -46 (5)
  12Yf-46
  14:30 - 14:47 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12g (2009) -49 (2)
  12Yf-49
  14:47 - 14:50 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12g (2009) -52 (5)
  12Yf-52
  14:50 - 15:07 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 12g (2009) +52 (7)
  12Yf+52
  15:07 - 15:35 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 13g (2008) -50 (7)
  13Yf-50
  15:35 - 15:52 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14g (2007) -52 (6)
  14Yf-52
  15:52 - 16:16 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 14g (2007) -61 (3)
  14Yf-61
  16:16 - 16:23 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (15)
  Cf+54
  16:23 - 17:26 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno