Prvenstvo Sjeverozapadne Hrvatske 2022 / Time Table

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time Table
Tatami 1
Tatami 2
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
 • Cicibanke kate B (1)
  8f-KB
  10:00 - 10:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenice B (4)
  9f-KB
  10:05 - 10:10 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Učenice kate B (3)
  10f-KB
  10:10 - 10:15 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenice kate B (3)
  11f-KB
  10:15 - 10:20 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Starije Učenice B (6)
  12f-KB
  10:20 - 10:30 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Kadetkinje B (3)
  13f-KB
  10:30 - 10:35 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Kadetkinje kate B (4)
  14f-KB
  10:35 - 10:40 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  10:40 - 10:43 (3 min)
 • Mlađe Učenice kate A (2)
  10f-K
  10:43 - 10:48 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenice kate A (1)
  11f-K
  10:48 - 10:52 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Starije Učenice A (3)
  12f-K
  10:52 - 11:04 (12 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Kadetkinje A (3)
  13f-K
  11:04 - 11:14 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Kadetkinje kate A (5)
  14f-K
  11:14 - 11:39 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadetkinje (7)
  Cf-K
  11:39 - 12:15 (36 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniorke (3)
  Jf-K
  12:15 - 12:27 (12 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje ekipno (1)
  13-14f-KT
  12:27 - 12:30 (3 min)
  KATA Ekipno
 • Pauza
  12:30 - 12:50 (20 min)
 • Cicibanke -24 (2)
  7-8f-24
  12:50 - 12:53 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -27 (1)
  9-10f-27
  12:53 - 12:56 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -31 (1)
  9-10f-31
  12:56 - 12:59 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -35 (2)
  9-10f-35
  12:59 - 13:02 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -34 (1)
  11-12f-34
  13:02 - 13:05 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -39 (1)
  11-12f-39
  13:05 - 13:08 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -44 (2)
  11-12f-44
  13:08 - 13:11 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -54 (0)
  11-12f-54
  13:11 - 13:14 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -39 (3)
  11-12m-39
  13:14 - 13:24 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -44 (2)
  11-12m-44
  13:24 - 13:34 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -49 (0)
  11-12m-49
  13:34 - 13:37 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -54 (4)
  11-12m-54
  13:37 - 13:47 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici +54 (2)
  11-12m+54
  13:47 - 13:54 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • .
  13:54 - 13:57 (3 min)
 • Mlađe kadetkinje -44 (1)
  13-14f-44
  13:57 - 14:00 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -54 (4)
  13-14f-54
  14:00 - 14:10 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -59 (2)
  13-14f-59
  14:10 - 14:13 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje +64 (1)
  13-14f+64
  14:13 - 14:16 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -44 (5)
  13-14m-44
  14:16 - 14:33 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -49 (7)
  13-14m-49
  14:33 - 15:01 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -54 (1)
  13-14m-54
  15:01 - 15:04 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -59 (1)
  13-14m-59
  15:04 - 15:07 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -64 (4)
  13-14m-64
  15:07 - 15:17 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -69 (1)
  13-14m-69
  15:17 - 15:20 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti +69 (4)
  13-14m+69
  15:20 - 15:30 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -47 (1)
  Cf-47
  15:30 - 15:33 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (1)
  Cf-54
  15:33 - 15:36 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (5)
  Cf+54
  15:36 - 15:56 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -52 (1)
  Cm-52
  15:56 - 15:59 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -57 (4)
  Cm-57
  15:59 - 16:11 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -63 (2)
  Cm-63
  16:11 - 16:15 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -70 (1)
  Cm-70
  16:15 - 16:18 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti +70 (1)
  Cm+70
  16:18 - 16:21 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -59 (1)
  Jf-59
  16:21 - 16:24 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke +59 (2)
  Jf+59
  16:24 - 16:28 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -55 (1)
  Jm-55
  16:28 - 16:31 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -76 (1)
  Jm-76
  16:31 - 16:34 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori +76 (1)
  Jm+76
  16:34 - 16:37 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -68 (1)
  U21f-68
  16:37 - 16:40 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -60 (1)
  U21m-60
  16:40 - 16:43 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -67 (1)
  U21m-67
  16:43 - 16:46 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -84 (1)
  U21m-84
  16:46 - 16:49 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -68 (1)
  Sf-68
  16:49 - 16:52 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke +68 (1)
  Sf+68
  16:52 - 16:55 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -67 (1)
  Sm-67
  16:55 - 16:58 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -84 (1)
  Sm-84
  16:58 - 17:01 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori +84 (1)
  Sm+84
  17:01 - 17:04 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Cicibani B (1)
  7m-KB
  10:00 - 10:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Cicibani kate B (4)
  8m-KB
  10:05 - 10:10 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenici B (2)
  9m-KB
  10:10 - 10:15 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi Učenici kate B (6)
  10m-KB
  10:15 - 10:25 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenici kate B (8)
  11m-KB
  10:25 - 10:40 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Stariji učenici B (4)
  12m-KB
  10:40 - 10:45 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini kadeti B (3)
  13m-KB
  10:45 - 10:50 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi kadeti kate B (3)
  14m-KB
  10:50 - 10:55 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  10:55 - 10:58 (3 min)
 • Mlađi Cicibani A (1)
  7m-K
  10:58 - 11:02 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenici A (0)
  9m-K
  11:02 - 11:07 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenici kate A (2)
  11m-K
  11:07 - 11:12 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Stariji učenici A (4)
  12m-K
  11:12 - 11:27 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini kadeti A (4)
  13m-K
  11:27 - 11:42 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi kadeti kate A (2)
  14m-K
  11:42 - 11:47 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadeti (5)
  Cm-K
  11:47 - 12:12 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniori (4)
  Jm-K
  12:12 - 12:27 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadeti i Juniori team (1)
  Jm-KT
  12:27 - 12:30 (3 min)
  KATA Ekipno
 • Pauza
  12:30 - 12:50 (20 min)
 • Mlađi Učenici -27 (1)
  9-10m-27
  12:50 - 12:53 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -31 (2)
  9-10m-31
  12:53 - 12:56 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -39 (1)
  9-10m-39
  12:56 - 12:59 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -43 (1)
  9-10m-43
  12:59 - 13:02 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -34 (9)
  11-12m-34
  13:02 - 13:50 (48 min)
  KUMITE Pojedinačno