21. OPATIJA CUP 2020 / Time Table

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time Table
Tatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
 • Djevojčice 2012. godište 9-7 kyu (5)
  8Yf-KB
  10:15 - 10:25 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2012. godište (4)
  8Yf-K
  10:25 - 10:35 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište 9-7 kyu (13)
  9Yf-KB
  10:35 - 11:05 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište (6)
  9Yf-K
  11:05 - 11:25 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  11:25 - 11:30 (5 min)
 • Pauza
  11:30 - 12:00 (30 min)
 • Otvorenje natjecanja
  12:00 - 12:15 (15 min)
 • Djevojčice 2012. godište -26 (7)
  8Yf-26
  12:15 - 12:35 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište -32 (3)
  9Yf-32
  12:35 - 12:40 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište -30 (5)
  10Yf-30
  12:40 - 12:55 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište -40 (4)
  10Yf-40
  13:00 - 13:05 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -32 (4)
  11Yf-32
  13:05 - 13:13 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -40 (3)
  11Yf-40
  13:13 - 13:20 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište -40 (3)
  12Yf-40
  13:20 - 13:28 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište -50 (4)
  12Yf-50
  13:28 - 13:38 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište +50 (3)
  12Yf+50
  13:38 - 13:46 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -39 (6)
  13Yf-39
  13:46 - 14:10 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -44 (4)
  13Yf-44
  14:10 - 14:22 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2006. godište -42 (4)
  14Yf-42
  14:22 - 14:37 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -47 (3)
  Cf-47
  14:37 - 14:50 (13 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (4)
  Cf-54
  14:50 - 15:05 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -55 (5)
  13Ym-55
  15:05 - 15:25 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -57 (5)
  Cm-57
  15:25 - 15:45 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -63 (4)
  Cm-63
  15:45 - 16:00 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke open (2)
  U21f-Open
  16:00 - 16:10 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište 9-6 kyu (8)
  10Yf-KB
  10:15 - 10:30 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište (3)
  10Yf-K
  10:30 - 10:38 (8 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište 9-6 kyu (4)
  11Yf-KB
  10:38 - 10:42 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište (4)
  11Yf-K
  10:42 - 10:52 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište 9-5 kyu (4)
  12Yf-KB
  10:52 - 10:57 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište (4)
  12Yf-K
  10:57 - 11:12 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište (1)
  13Yf-K
  11:12 - 11:15 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Djevojčice 2006. godište (4)
  14Yf-K
  11:15 - 11:30 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Pauza
  11:30 - 12:00 (30 min)
 • Otvorenje natjecanja
  12:00 - 12:15 (15 min)
 • Djevojčice 2012. godište -30 (3)
  8Yf-30
  12:15 - 12:20 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište -28 (6)
  9Yf-28
  12:20 - 12:35 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2011. godište -36 (5)
  9Yf-36
  12:35 - 12:50 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište -34 (5)
  10Yf-34
  12:50 - 13:05 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2010. godište +40 (4)
  10Yf+40
  13:05 - 13:13 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -36 (3)
  11Yf-36
  13:13 - 13:20 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište -44 (6)
  11Yf-44
  13:20 - 13:40 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2009. godište +44 (4)
  11Yf+44
  13:40 - 13:47 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2008. godište -45 (5)
  12Yf-45
  13:47 - 13:59 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -49 (6)
  13Yf-49
  13:59 - 14:24 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište +54 (3)
  13Yf+54
  14:24 - 14:29 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2006. godište -47 (2)
  14Yf-47
  14:29 - 14:35 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2007. godište -54 (5)
  13Yf-54
  14:35 - 14:55 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2006. godište -54 (2)
  14Yf-54
  14:55 - 15:00 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Djevojčice 2006. godište +54 (2)
  14Yf+54
  15:00 - 15:05 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (11)
  Cf+54
  15:05 - 16:05 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke open (9)
  Jf-Open
  16:05 - 16:55 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2012. godište 9-7 kyu (1)
  8Ym-KB
  10:15 - 10:20 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2012. godište (1)
  8Ym-K
  10:20 - 10:25 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište (5)
  11Ym-K
  10:25 - 10:40 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište 9-5 kyu (6)
  12Ym-KB
  10:40 - 10:50 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište 9-6 kyu (8)
  11Ym-KB
  10:50 - 11:05 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište (5)
  12Ym-K
  11:05 - 11:30 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Pauza
  11:30 - 12:00 (30 min)
 • Otvorenje natjecanja
  12:00 - 12:15 (15 min)
 • Dječaci 2012. godište -32 (3)
  8Ym-32
  12:15 - 12:20 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2012. godište -24 (5)
  8Ym-24
  12:20 - 12:35 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2012. godište -28 (4)
  8Ym-28
  12:35 - 12:45 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2011. godište -26 (2)
  9Ym-26
  12:45 - 12:50 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2011. godište -38 (3)
  9Ym-38
  12:50 - 12:55 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -30 (5)
  10Ym-30
  12:55 - 13:10 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -40 (5)
  10Ym-40
  13:10 - 13:15 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -45 (2)
  10Ym-45
  13:15 - 13:20 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište +45 (1)
  10Ym+45
  13:20 - 13:25 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište -40 (6)
  11Ym-40
  13:25 - 13:40 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište -45 (4)
  11Ym-45
  13:40 - 13:46 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište +50 (2)
  11Ym+50
  13:46 - 13:50 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište -37 (7)
  12Ym-37
  13:50 - 14:20 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište -47 (4)
  12Ym-47
  14:20 - 14:30 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište +52 (2)
  12Ym+52
  14:30 - 14:35 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -45 (5)
  13Ym-45
  14:35 - 14:55 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -50 (7)
  13Ym-50
  14:55 - 15:25 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište -63 (3)
  14Ym-63
  15:25 - 15:35 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -70 (4)
  Cm-70
  15:35 - 15:50 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori open (6)
  U21m-Open
  15:50 - 16:30 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2011. godište 9-7 kyu (5)
  9Ym-KB
  10:15 - 10:25 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište 9-6 kyu (6)
  10Ym-KB
  10:25 - 10:40 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište (4)
  10Ym-K
  10:40 - 10:50 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište (3)
  13Ym-K
  10:50 - 10:55 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište (5)
  14Ym-K
  10:55 - 11:25 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  11:25 - 11:30 (5 min)
 • Pauza
  11:30 - 12:00 (30 min)
 • Otvorenje natjecanja
  12:00 - 12:15 (15 min)
 • Dječaci 2011. godište -30 (6)
  9Ym-30
  12:15 - 12:35 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2011. godište -34 (4)
  9Ym-34
  12:35 - 12:45 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2010. godište -35 (13)
  10Ym-35
  12:45 - 13:25 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2009. godište -35 (10)
  11Ym-35
  13:25 - 14:00 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište -42 (5)
  12Ym-42
  14:00 - 14:20 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2008. godište -52 (5)
  12Ym-52
  14:20 - 14:30 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište -40 (9)
  13Ym-40
  14:30 - 15:05 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2007. godište +55 (4)
  13Ym+55
  15:05 - 15:15 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište -48 (5)
  14Ym-48
  15:15 - 15:35 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište -52 (3)
  14ym-52
  15:35 - 15:43 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište -57 (0)
  14Ym-57
  15:43 - 15:46 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Dječaci 2006. godište +63 (4)
  14Ym+63
  15:46 - 15:58 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -52 (5)
  Cm-52
  15:58 - 16:10 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori open (11)
  Jm-Open
  16:10 - 17:00 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno