22. Opatija Kup 2022 / Time Table

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time Table
Tatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
Tatami 5
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
 • Mlađi Cicibani B (3)
  7m-KB
  10:00 - 10:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Cicibani kate B (7)
  8m-KB
  10:05 - 10:17 (12 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenici B (3)
  9m-KB
  10:17 - 10:21 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi Učenici kate B (4)
  10m-KB
  10:21 - 10:25 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenici kate B (9)
  11m-KB
  10:25 - 10:41 (16 min)
  KATA Pojedinačno
 • Stariji učenici B (6)
  12m-KB
  10:41 - 10:51 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi kadeti kate B (1)
  14m-KB
  10:51 - 10:55 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi kadeti kate A (4)
  14m-K
  10:55 - 11:10 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadetkinje (9)
  Cf-K
  11:10 - 12:00 (50 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  12:00 - 12:20 (20 min)
 • Cicibani -24 (4)
  7-8m-24
  12:20 - 12:27 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -31 (8)
  9-10m-31
  12:27 - 12:49 (22 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -39 (6)
  9-10m-39
  12:49 - 13:07 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -39 (16)
  11-12m-39
  13:07 - 14:13 (66 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -44 (15)
  11-12m-44
  14:13 - 15:18 (65 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -44 (14)
  13-14m-44
  15:18 - 16:18 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -52 (6)
  Cm-52
  16:18 - 16:48 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti +70 (7)
  Cm+70
  16:48 - 17:23 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -55 (3)
  Jm-55
  17:23 - 17:31 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -61 (5)
  Jm-61
  17:31 - 17:51 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori +76 (3)
  Jm+76
  17:51 - 17:59 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -75 (3)
  Sm-75
  17:59 - 18:11 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -84 (6)
  Sm-84
  18:11 - 18:53 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mini Učenici A (3)
  9m-K
  10:00 - 10:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi Učenici kate A (3)
  10m-K
  10:05 - 10:11 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenici kate A (2)
  11m-K
  10:11 - 10:15 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Stariji učenici A (7)
  12m-K
  10:15 - 10:52 (37 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini kadeti B (3)
  13m-KB
  10:52 - 10:56 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini kadeti A (5)
  13m-K
  10:56 - 11:18 (22 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadeti (5)
  Cm-K
  11:18 - 11:40 (22 min)
  KATA Pojedinačno
 • Juniori (3)
  Jm-K
  11:40 - 11:50 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Seniori (3)
  Sm-K
  11:50 - 12:00 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  12:00 - 12:20 (20 min)
 • Cicibani -28 (5)
  7-8m-28
  12:20 - 12:32 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -27 (6)
  9-10m-27
  12:32 - 12:50 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -43 (3)
  9-10m-43
  12:50 - 12:53 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici +43 (4)
  9-10m+43
  12:53 - 13:00 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -34 (15)
  11-12m-34
  13:00 - 14:05 (65 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -49 (11)
  11-12m-49
  14:05 - 14:50 (45 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -49 (12)
  13-14m-49
  14:50 - 15:42 (52 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -64 (8)
  13-14m-64
  15:42 - 16:10 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -57 (8)
  Cm-57
  16:10 - 16:45 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -63 (13)
  Cm-63
  16:45 - 17:50 (65 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -68 (7)
  Jm-68
  17:50 - 18:22 (32 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -76 (5)
  Jm-76
  18:22 - 18:42 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -67 (6)
  Sm-67
  18:42 - 19:00 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe Cicibanke A (1)
  7f-K
  10:00 - 10:04 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Cicibanke kate A (1)
  8f-K
  10:04 - 10:08 (4 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenice A (2)
  9f-K
  10:08 - 10:14 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Učenice kate A (2)
  10f-K
  10:14 - 10:20 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenice kate A (4)
  11f-K
  10:20 - 10:30 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Starije Učenice A (8)
  12f-K
  10:30 - 11:10 (40 min)
  KATA Pojedinačno
 • Seniorke (8)
  Sf-K
  11:10 - 12:00 (50 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  12:00 - 12:20 (20 min)
 • Cicibani -32 (4)
  7-8m-32
  12:20 - 12:27 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibani -36 (3)
  7-8m-36
  12:27 - 12:32 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -35 (6)
  9-10m-35
  12:32 - 12:52 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -35 (9)
  9-10f-35
  12:52 - 13:19 (27 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -34 (14)
  11-12f-34
  13:19 - 14:19 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -54 (2)
  11-12m-54
  14:19 - 14:22 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici +54 (4)
  11-12m+54
  14:22 - 14:32 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -54 (12)
  13-14m-54
  14:32 - 15:24 (52 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -59 (7)
  13-14m-59
  15:24 - 15:48 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti +69 (5)
  13-14m+69
  15:48 - 16:05 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -70 (8)
  Cm-70
  16:05 - 16:41 (36 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -59 (13)
  Jf-59
  16:41 - 17:45 (64 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -61 (9)
  Sf-61
  17:45 - 18:55 (70 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -68 (1)
  Sf-68
  18:55 - 18:58 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe Kadetkinje kate A (7)
  14f-K
  10:00 - 10:40 (40 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Cicibanke B (6)
  7f-KB
  10:40 - 10:55 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Cicibanke kate B (5)
  8f-KB
  10:55 - 11:02 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenice B (7)
  9f-KB
  11:02 - 11:17 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Učenice kate B (5)
  10f-KB
  11:17 - 11:24 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenice kate B (8)
  11f-KB
  11:24 - 11:39 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Starije Učenice B (6)
  12f-KB
  11:39 - 11:49 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Kadetkinje B (4)
  13f-KB
  11:49 - 11:55 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Kadetkinje kate B (2)
  14f-KB
  11:55 - 12:00 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  12:00 - 12:20 (20 min)
 • Cicibanke -24 (7)
  7-8f-24
  12:20 - 12:40 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -27 (6)
  9-10f-27
  12:40 - 12:58 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice +43 (6)
  9-10f+43
  12:58 - 13:16 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -44 (13)
  11-12f-44
  13:16 - 14:16 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice +54 (4)
  11-12f+54
  14:16 - 14:26 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -44 (13)
  13-14f-44
  14:26 - 15:21 (55 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -54 (14)
  13-14f-54
  15:21 - 16:21 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (18)
  Cf-54 POOL A
  16:21 - 17:07 (46 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (18)
  Cf-54 FINALE
  17:07 - 17:15 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (17)
  Cf+54 POOL A
  17:15 - 17:57 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (17)
  Cf+54 FINALE
  17:57 - 18:05 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke +59 (13)
  Jf+59
  18:05 - 19:10 (65 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke (9)
  Jf-K
  10:00 - 11:05 (65 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Kadetkinje A (9)
  13f-K
  11:05 - 12:00 (55 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  12:00 - 12:20 (20 min)
 • Cicibanke -27 (5)
  7-8f-27
  12:20 - 12:32 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke -30 (2)
  7-8f-30
  12:32 - 12:35 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke -33 (1)
  7-8f-33
  12:35 - 12:38 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke +33 (2)
  7-8f+33
  12:38 - 12:41 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -31 (7)
  9-10f-31
  12:41 - 13:01 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -39 (4)
  9-10f-39
  13:01 - 13:08 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -43 (2)
  9-10f-43
  13:08 - 13:11 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -39 (13)
  11-12f-39
  13:11 - 14:11 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -49 (5)
  11-12f-49
  14:11 - 14:29 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -54 (3)
  11-12f-54
  14:29 - 14:36 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -49 (10)
  13-14f-49
  14:36 - 15:16 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -59 (6)
  13-14f-59
  15:16 - 15:40 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -64 (1)
  13-14f-64
  15:40 - 15:43 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje +64 (2)
  13-14f+64
  15:43 - 15:46 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -47 (7)
  Cf-47
  15:46 - 16:16 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (18)
  Cf-54 POOL B
  16:16 - 17:02 (46 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (17)
  Cf+54 POOL B
  17:02 - 17:44 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -48 (1)
  Jf-48
  17:44 - 17:47 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -53 (5)
  Jf-53
  17:47 - 17:59 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -55 (4)
  Sf-55
  17:59 - 18:17 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -60 (2)
  Sm-60
  18:17 - 18:23 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori +84 (5)
  Sm+84
  18:23 - 18:53 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno