9. ZAGREB KARATE CUP / Time Table

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time Table
Tatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
Tatami 5
Tatami 6
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00
20:05
20:10
 • Kadeti (8)
  Cm-K
  10:00 - 11:10 (70 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadeti i Juniori team (2)
  Jm-KT
  11:10 - 11:30 (20 min)
  KATA Ekipno
 • Otvorenje
  11:30 - 12:00 (30 min)
 • Juniori (8)
  Jm-K
  12:00 - 13:10 (70 min)
  KATA Pojedinačno
 • Seniori (8)
  Sm-K
  13:10 - 14:20 (70 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  14:20 - 14:25 (5 min)
 • Kadeti +70 (7)
  Cm+70
  14:25 - 15:00 (35 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (18)
  Cf-54 POOL A
  15:00 - 15:42 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (18)
  Cf-54 FINALE
  15:42 - 15:50 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -61 (6)
  Jm-61
  15:50 - 16:10 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori +76 (8)
  Jm+76
  16:10 - 16:42 (32 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -53 (9)
  Jf-53
  16:42 - 17:18 (36 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori +84 (7)
  U21m+84
  17:18 - 18:06 (48 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -55 (6)
  U21f-55
  18:06 - 18:48 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -54 (11)
  13-14f-54
  18:48 - 19:38 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -67 (3)
  Sm-67
  19:38 - 19:50 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -68 (3)
  Sf-68
  19:50 - 20:05 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje (8)
  Cf-K
  10:00 - 11:10 (70 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadetkinje i Juniorke team (2)
  Jf-KT
  11:10 - 11:30 (20 min)
  KATA Ekipno
 • Otvorenje
  11:30 - 12:00 (30 min)
 • Juniorke (9)
  Jf-K
  12:00 - 13:15 (75 min)
  KATA Pojedinačno
 • Ml.seniorke (4)
  U21f-K
  13:15 - 13:45 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  13:45 - 13:50 (5 min)
 • Kadeti -63 (15)
  Cm-63
  13:50 - 15:02 (72 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (18)
  Cf-54 POOL B
  15:02 - 15:44 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -76 (10)
  Jm-76
  15:44 - 16:36 (52 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke +59 (9)
  Jf+59
  16:36 - 17:20 (44 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -75 (6)
  U21m-75
  17:20 - 18:02 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -50 (3)
  U21f-50
  18:02 - 18:14 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -61 (8)
  U21f-61
  18:14 - 19:08 (54 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -59 (5)
  13-14f-59
  19:08 - 19:28 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -55 (5)
  Sf-55
  19:28 - 19:58 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori (8)
  U21m-K
  10:00 - 11:10 (70 min)
  KATA Pojedinačno
 • Veterani 35+ (5)
  Vm-K
  11:10 - 11:30 (20 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  11:30 - 12:00 (30 min)
 • Seniori team (4)
  Sm-KT
  12:00 - 12:30 (30 min)
  KATA Ekipno
 • Seniorke (4)
  Sf-K
  12:30 - 13:00 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • Veterani 35+ team (1)
  Vm-KT
  13:00 - 13:06 (6 min)
  KATA Ekipno
 • .
  13:06 - 13:10 (4 min)
 • Kadeti -57 (11)
  Cm-57
  13:10 - 14:05 (55 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -52 (8)
  Cm-52
  14:05 - 14:41 (36 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +54 (16)
  Cf+54
  14:41 - 15:49 (68 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -68 (9)
  Jm-68
  15:49 - 16:33 (44 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -48 (3)
  Jf-48
  16:33 - 16:41 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -84 (9)
  U21m-84
  16:41 - 17:47 (66 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke +68 (6)
  U21f+68
  17:47 - 18:29 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -59 (5)
  13-14m-59
  18:29 - 18:49 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -69 (4)
  13-14m-69
  18:49 - 18:59 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori +84 (6)
  Sm+84
  18:59 - 19:44 (45 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -64 (4)
  13-14f-64
  19:44 - 19:54 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje +64 (1)
  13-14f+64
  19:54 - 19:59 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Para Karate - Kadetkinje/Juniorke Intelektualne teškoće - K22 (1)
  F/2-K22
  10:00 - 10:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Para Karate - Seniorke Intelektualne teškoće - K22 (1)
  F/3-K22
  10:05 - 10:10 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Para Karate - Seniori Intelektualne teškoće - K21 (1)
  M/3-K21
  10:10 - 10:15 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Para Karate - Seniori Intelektualne teškoće - K22 (1)
  M/3-K22
  10:15 - 10:20 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Para Karate - Seniori Slijepi i slabovidni - K11 (1)
  M/3-K11
  10:20 - 10:25 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenice A (9)
  9f-K
  10:25 - 10:55 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Učenice kate A (3)
  10f-K
  10:55 - 11:05 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Stariji učenici A (5)
  12m-K
  11:05 - 11:30 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  11:30 - 12:00 (30 min)
 • Mini Kadetkinje A (8)
  13f-K
  12:00 - 12:45 (45 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Kadetkinje kate A (6)
  14f-K
  12:45 - 13:20 (35 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje ekipno (1)
  13-14f-KT
  13:20 - 13:25 (5 min)
  KATA Ekipno
 • .
  13:25 - 13:30 (5 min)
 • Kadeti -70 (12)
  Cm-70
  13:30 - 14:33 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -47 (12)
  Cf-47
  14:33 - 15:37 (64 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -55 (5)
  Jm-55
  15:37 - 15:57 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -59 (14)
  Jf-59
  15:57 - 17:05 (68 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -60 (5)
  U21m-60
  17:05 - 17:35 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniori -67 (6)
  U21m-67
  17:35 - 18:17 (42 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Ml.seniorke -68 (5)
  U21f-68
  18:17 - 18:47 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -54 (7)
  13-14m-54
  18:47 - 19:17 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -64 (5)
  13-14m-64
  19:17 - 19:34 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti +69 (2)
  13-14m+69
  19:34 - 19:38 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -60 (1)
  Sm-60
  19:38 - 19:41 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke +68 (4)
  Sf+68
  19:41 - 20:01 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice kate A (9)
  11f-K
  10:00 - 10:40 (40 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Cicibanke A (8)
  7f-K
  10:40 - 11:05 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Cicibanke kate A (8)
  8f-K
  11:05 - 11:30 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  11:30 - 12:00 (30 min)
 • Mini kadeti A (6)
  13m-K
  12:00 - 12:30 (30 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi kadeti kate A (7)
  14m-K
  12:30 - 13:10 (40 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  13:10 - 13:15 (5 min)
 • Cicibani -24 (3)
  7-8m-24
  13:15 - 13:20 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibani -28 (3)
  7-8m-28
  13:20 - 13:25 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibani -32 (2)
  7-8m-32
  13:25 - 13:30 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibani -36 (2)
  7-8m-36
  13:30 - 13:35 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibani +36 (2)
  7-8m+36
  13:35 - 13:40 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -27 (5)
  9-10m-27
  13:40 - 13:55 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -31 (8)
  9-10m-31
  13:55 - 14:20 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -35 (7)
  9-10m-35
  14:20 - 14:40 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -39 (6)
  9-10m-39
  14:40 - 15:00 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -43 (6)
  9-10m-43
  15:00 - 15:20 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -34 (6)
  11-12m-34
  15:20 - 15:45 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -39 (14)
  11-12m-39
  15:45 - 16:45 (60 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -44 (5)
  11-12m-44
  16:45 - 17:05 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -49 (6)
  11-12m-49
  17:05 - 17:30 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -54 (6)
  11-12m-54
  17:30 - 17:55 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici +54 (7)
  11-12m+54
  17:55 - 18:25 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -44 (9)
  13-14m-44
  18:25 - 19:05 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -49 (10)
  13-14m-49
  19:05 - 19:50 (45 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -75 (2)
  Sm-75
  19:50 - 19:56 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mini Cicibani (1)
  6m-K
  10:00 - 10:05 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi Cicibani A (5)
  7m-K
  10:05 - 10:15 (10 min)
  KATA Pojedinačno
 • Cicibani kate A (3)
  8m-K
  10:15 - 10:23 (8 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenici A (7)
  9m-K
  10:23 - 10:48 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Starije Učenice A (8)
  12f-K
  10:48 - 11:30 (42 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  11:30 - 12:00 (30 min)
 • Cicibani ekipno (1)
  7-8m-KT
  12:00 - 12:05 (5 min)
  KATA Ekipno
 • Mlađi Učenici kate A (6)
  10m-K
  12:05 - 12:30 (25 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenici kate A (10)
  11m-K
  12:30 - 13:10 (40 min)
  KATA Pojedinačno
 • .
  13:10 - 13:15 (5 min)
 • Cicibanke -24 (3)
  7-8f-24
  13:15 - 13:20 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke -27 (1)
  7-8f-27
  13:20 - 13:23 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke -30 (1)
  7-8f-30
  13:23 - 13:26 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke -33 (3)
  7-8f-33
  13:26 - 13:29 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke +33 (2)
  7-8f+33
  13:29 - 13:34 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -27 (3)
  9-10f-27
  13:34 - 13:40 (6 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -31 (8)
  9-10f-31
  13:40 - 14:05 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -35 (5)
  9-10f-35
  14:05 - 14:20 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -39 (5)
  9-10f-39
  14:20 - 14:35 (15 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice +43 (6)
  9-10f+43
  14:35 - 14:55 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -34 (10)
  11-12f-34
  14:55 - 15:40 (45 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -39 (7)
  11-12f-39
  15:40 - 16:10 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -44 (7)
  11-12f-44
  16:10 - 16:40 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -49 (8)
  11-12f-49
  16:40 - 17:10 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -54 (6)
  11-12f-54
  17:10 - 17:35 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice +54 (6)
  11-12f+54
  17:35 - 18:00 (25 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -44 (8)
  13-14f-44
  18:00 - 18:30 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -49 (11)
  13-14f-49
  18:30 - 19:20 (50 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniori -84 (4)
  Sm-84
  19:20 - 19:38 (18 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Seniorke -61 (5)
  Sf-61
  19:38 - 20:08 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno