23. Opatija Kup 2023 / Time Table

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time Table
Tatami 1
Tatami 2
Tatami 3
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
 • Mlađi Cicibani B (1)
  7m-KB
  10:03 - 10:06 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Cicibani kate B (3)
  8m-KB
  10:06 - 10:09 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenici A (1)
  9m-K
  10:09 - 10:12 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenici B (6)
  9m-KB
  10:12 - 10:24 (12 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi Učenici kate A (1)
  10m-K
  10:24 - 10:27 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi Učenici kate B (4)
  10m-KB
  10:27 - 10:34 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenici kate A (3)
  11m-K
  10:34 - 10:37 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenici kate B (4)
  11m-KB
  10:37 - 10:44 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Stariji učenici A (4)
  12m-K
  10:44 - 10:57 (13 min)
  KATA Pojedinačno
 • Stariji učenici B (4)
  12m-KB
  10:57 - 11:04 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini kadeti A (4)
  13m-K
  11:04 - 11:17 (13 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi kadeti kate A (5)
  14m-K
  11:17 - 11:43 (26 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadeti (7)
  Cm-K
  11:43 - 12:15 (32 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  12:15 - 12:25 (10 min)
 • Cicibani -28 (4)
  7-8m-28
  12:25 - 12:32 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibani -32 (4)
  7-8m-32
  12:32 - 12:39 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -27 (6)
  9-10m-27
  12:39 - 12:56 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -31 (15)
  9-10m-31
  12:56 - 13:41 (45 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -35 (7)
  9-10m-35
  13:41 - 14:01 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -39 (5)
  9-10m-39
  14:01 - 14:13 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici -43 (3)
  9-10m-43
  14:13 - 14:16 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi Učenici +43 (3)
  9-10m+43
  14:16 - 14:21 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -34 (9)
  11-12m-34
  14:21 - 14:59 (38 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -44 (8)
  11-12m-44
  14:59 - 15:30 (31 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -54 (4)
  11-12m-54
  15:30 - 15:40 (10 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -44 (13)
  13-14m-44
  15:40 - 16:36 (56 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -59 (6)
  13-14m-59
  16:36 - 17:02 (26 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -64 (1)
  13-14m-64
  17:02 - 17:05 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti +69 (3)
  13-14m+69
  17:05 - 17:12 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -52 (4)
  Cm-52
  17:12 - 17:28 (16 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -57 (5)
  Cm-57
  17:28 - 17:40 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -63 (5)
  Cm-63
  17:40 - 17:52 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -61 (1)
  Jm-61
  17:52 - 17:55 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori -68 (7)
  Jm-68
  17:55 - 18:17 (22 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniori +76 (2)
  Jm+76
  18:17 - 18:21 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Starije Učenice B (5)
  12f-KB
  10:00 - 10:07 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Cicibanke kate B (3)
  8f-KB
  10:07 - 10:12 (5 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Učenice kate B (4)
  10f-KB
  10:12 - 10:19 (7 min)
  KATA Pojedinačno
 • Starije Učenice A (8)
  12f-K
  10:19 - 10:59 (40 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Kadetkinje A (5)
  13f-K
  10:59 - 11:21 (22 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Kadetkinje B (6)
  13f-KB
  11:21 - 11:42 (21 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini kadeti B (5)
  13m-KB
  11:42 - 12:00 (18 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađi kadeti kate B (4)
  14m-KB
  12:00 - 12:15 (15 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  12:15 - 12:25 (10 min)
 • Cicibanke -24 (4)
  7-8f-24
  12:25 - 12:32 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke -27 (4)
  7-8f-27
  12:32 - 12:39 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke -30 (3)
  7-8f-30
  12:39 - 12:44 (5 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke +33 (4)
  7-8f+33
  12:44 - 12:51 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -27 (5)
  9-10f-27
  12:51 - 13:03 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -31 (10)
  9-10f-31
  13:03 - 13:35 (32 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -34 (13)
  11-12f-34
  13:35 - 14:31 (56 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -39 (9)
  11-12m-39
  14:31 - 15:09 (38 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici -49 (7)
  11-12m-49
  15:09 - 15:37 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenici +54 (2)
  11-12m+54
  15:37 - 15:40 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -49 (10)
  13-14m-49
  15:40 - 16:20 (40 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -54 (9)
  13-14m-54
  16:20 - 17:06 (46 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađi kadeti -69 (3)
  13-14m-69
  17:06 - 17:09 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti -70 (2)
  Cm-70
  17:09 - 17:13 (4 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadeti +70 (6)
  Cm+70
  17:13 - 17:41 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -66 (9)
  Jf-66
  17:41 - 18:17 (36 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Cicibanke kate A (6)
  8f-K
  10:00 - 10:21 (21 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenice A (1)
  9f-K
  10:21 - 10:24 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Učenice kate A (2)
  10f-K
  10:24 - 10:27 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mini Učenice B (2)
  9f-KB
  10:27 - 10:30 (3 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenice kate A (3)
  11f-K
  10:30 - 10:36 (6 min)
  KATA Pojedinačno
 • Učenice kate B (8)
  11f-KB
  10:36 - 10:58 (22 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Kadetkinje kate A (6)
  14f-K
  10:58 - 11:29 (31 min)
  KATA Pojedinačno
 • Mlađe Kadetkinje kate B (4)
  14f-KB
  11:29 - 11:43 (14 min)
  KATA Pojedinačno
 • Kadetkinje (6)
  Cf-K
  11:43 - 12:15 (32 min)
  KATA Pojedinačno
 • Otvorenje
  12:15 - 12:25 (10 min)
 • Mlađe učenice -35 (8)
  9-10f-35
  12:25 - 12:47 (22 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice -43 (5)
  9-10f-43
  12:47 - 12:59 (12 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe učenice +43 (4)
  9-10f+43
  12:59 - 13:06 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -44 (5)
  11-12f-44
  13:09 - 13:26 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice -49 (6)
  11-12f-49
  13:26 - 13:50 (24 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Učenice +54 (5)
  11-12f+54
  13:50 - 14:07 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -49 (7)
  13-14f-49
  14:07 - 14:35 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -44 (8)
  13-14f-44
  14:35 - 15:06 (31 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -54 (7)
  13-14f-54
  15:06 - 15:34 (28 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -59 (4)
  13-14f-59
  15:34 - 15:51 (17 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje -64 (3)
  13-14f-64
  15:51 - 15:58 (7 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Mlađe kadetkinje +64 (2)
  13-14f+64
  15:58 - 16:01 (3 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -47 (3)
  Cf-47
  16:01 - 16:09 (8 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -54 (6)
  Cf-54
  16:09 - 16:39 (30 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje -61 (10)
  Cf-61
  16:39 - 17:25 (46 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Kadetkinje +61 (3)
  Cf+61
  17:25 - 17:45 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -53 (5)
  Jf-53
  17:45 - 18:05 (20 min)
  KUMITE Pojedinačno
 • Juniorke -59 (3)
  Jf-59
  18:05 - 18:18 (13 min)
  KUMITE Pojedinačno